Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

8. Kroppslig kunskap - Maria Pröckl och Jonna Bornemark

March 13, 2022 Lund University Institute for Public Affairs Episode 8
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
8. Kroppslig kunskap - Maria Pröckl och Jonna Bornemark
Show Notes

Institute for Public Affairs, Lunds universitet i samarbete med Södertörns högskola presenterar podden "Forskning och franska våfflor" som presenterar ny forskning relevant för bland annat professionella inom offentlig sektor. I detta avsnitt pratar Jonna Bornemark med Maria Pröckl om hennes avhandling Tyngd, sväng och empatisk timing: förskollärares kroppsliga kunskaper.