Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

11. Tro och tvivel inom vetenskapen - Peter Svensson och Cecilia Cassinger

May 03, 2022 Lund University Institute for Public Affairs
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
11. Tro och tvivel inom vetenskapen - Peter Svensson och Cecilia Cassinger
Show Notes

 Cecilia Cassinger pratar med Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, om tro och tvivel inom vetenskapen.  Utgångspunkten för samtalet är den inneboende ambivalens som ryms i målen för hållbar utveckling. Vidare berörs  frågor om ambivalens som förhållningssätt, företagsekonomins överlevnad, pessimismen som förändringskraft och vad det innebär att radikalt förändra samhället. 

Böcker som nämns i avsnittet: 

Bauman, Z. (1993).  Modernity and ambivalence. Cambridge, UK: Polity Press.
Billig, M. (2013). Learn to write badly: How to succeed in the social sciences. Cambridge, UK: Cambridge.
Boltanski, L., and Chiapello, E. (2005) The new spirit of capitalism. London: Verso.
Fleming, P.  (2019). The worst is yet to come: A post-capitalist survival guide. London: Repeater Books.
Kallinikos, J. (2007). The consequences of information: Institutional implications of technological change. Cheltenham: Edward Elgar.
Svensson, P. och Styhre, A. (2020). Kritiskt tänkande. Lund: Studentlitteratur.

Photo by OCG Saving the Ocean on Unsplash