Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

12. Offentlig konst för städer i förändring

June 21, 2022 Lund University Institute for Public Affairs
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
12. Offentlig konst för städer i förändring
Show Notes

Ett samtal om den offentliga konstens roll i staden. Av och för vem? När och hur? Hur blir det när spontankonsten tar plats i stadsrummet? 
Medverkande forskare är Elisabeth Högdahl, Robert Willim och Marie Ledendal vid Lunds universitet. Samtalet leds av Cecilia Cassinger.