Lund Public Affairs Podcast

2. Fredagsmagasinet 15 oktober 2021 – tema platsmarknadsföring och gigekonomi

October 15, 2021 Institute for Public Affairs
Lund Public Affairs Podcast
2. Fredagsmagasinet 15 oktober 2021 – tema platsmarknadsföring och gigekonomi