Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

2. Fredagsmagasinet 15 oktober 2021 – tema platsmarknadsföring och gigekonomi

October 15, 2021 Institute for Public Affairs
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
2. Fredagsmagasinet 15 oktober 2021 – tema platsmarknadsföring och gigekonomi