Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

3. Boksamtal: Administrationens dolda dragningskraft och mötets lockelse

November 09, 2021 Institute for Public Affairs
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
3. Boksamtal: Administrationens dolda dragningskraft och mötets lockelse
Show Notes

Sociologerna David Wästerfors, Malin Åkerström, Katarina Jacobsson och Erika Andersson Cederholm samtalar med Cecilia Cassinger om deras bok ”Hidden Attractions of Administration: The Peculiar Appeal of Meetings and Documents”. Samtliga är verksamma vid Lunds universitet.