Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

4. Andreas Bergh talar med Peter Dahlgren om filterbubblor, ekokammare och polarisering.

November 23, 2021 Lund University Institute for Public Affairs Episode 4
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
4. Andreas Bergh talar med Peter Dahlgren om filterbubblor, ekokammare och polarisering.
Show Notes

Gör internet att vi lever i filterbubblor eller att murar rivs mellan människor? Hur mäts polarisering och hur har den utvecklats över tiden? Dessa och många relaterade frågor dryftas när Andreas Bergh samtalar med Peter Dahlgren, som disputerat på avhandlingen "Media Echo Chambers: Selective Exposure and Confirmation Bias in Media Use, and its Consequences for Political Polarization" .

Länkar / bakgrund som nämns i samtalet:

Eli Parisers TED-talk om filterbubblor

The Filter Bubble: What the internet is hiding from you

The file drawer problem

Studie av effekten av att deaktivera facebook i Bosnien & Herzegovina