Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

5. Andreas Bergh talar med Fredrik NG Andersson om penningpolitik, skuldsättning och stabiliseringspolitik i Sverige

December 09, 2021 Lund University Institute for Public Affairs Season 1 Episode 5
Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor
5. Andreas Bergh talar med Fredrik NG Andersson om penningpolitik, skuldsättning och stabiliseringspolitik i Sverige
Show Notes

Fredrik NG Andersson är en känd kritiker av Riksbankens expansiva penningpolitik, och har också varnat för risker med att lätta på överskottsmålet för statens finanser. I detta avsnitt får Fredrik frågor från Andreas Bergh om hur låg statsskulden ska bli, när han tycker det är motiverat att låta staten gå med underskott och hur han ser på kritiken från modern penningteori (MMT). Fredrik har nyligen utvecklat sina tankar kring dessa och relaterade frågor i rapporten "Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga hänsynstaganden och långsiktig stabilitet" som finns på inspa.se