Thụy Nhi's Podcast

Thụy Nhi #13: Tờ kinh số 8: Tôi sẽ gia tăng giá trị của tôi gấp trăm ngàn lần_Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới

February 12, 2022 Thụy Nhi Season 1 Episode 13
Thụy Nhi #13: Tờ kinh số 8: Tôi sẽ gia tăng giá trị của tôi gấp trăm ngàn lần_Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới
Thụy Nhi's Podcast
More Info
Thụy Nhi's Podcast
Thụy Nhi #13: Tờ kinh số 8: Tôi sẽ gia tăng giá trị của tôi gấp trăm ngàn lần_Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới
Feb 12, 2022 Season 1 Episode 13
Thụy Nhi


Nội dung tờ kinh số 8
Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động.

Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những chữ này, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Cho đến khi những chữ đó đã in sâu vào thói quen như hơi thở của tôi, như cái nhắm mở của mắt tôi. Tôi phải hành động.

Hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast's Thụy Nhi. 
Xin chào và hẹn gặp lại.

-----
 🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       0983 955 968 – 0916 262 304
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran

Show Notes


Nội dung tờ kinh số 8
Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động.

Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những chữ này, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Cho đến khi những chữ đó đã in sâu vào thói quen như hơi thở của tôi, như cái nhắm mở của mắt tôi. Tôi phải hành động.

Hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast's Thụy Nhi. 
Xin chào và hẹn gặp lại.

-----
 🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       0983 955 968 – 0916 262 304
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran