Hạnh Phúc Tự Thân #11: Người Ấy Không Thể Làm Cho Bạn Hạnh Phúc!
Người Đánh Thức Tình Yêu's Podcast
More Info
Người Đánh Thức Tình Yêu's Podcast
Hạnh Phúc Tự Thân #11: Người Ấy Không Thể Làm Cho Bạn Hạnh Phúc!
Dec 28, 2021
Nguyễn Đức Quỳnh

Người Ấy Không Thể Làm Cho Bạn Hạnh Phúc!

    “Thật ra hạnh phúc là chuyện của vợ tôi, nếu tôi muốn mà cô ấy không muốn thì tôi cũng không cách nào làm cho cô ấy hạnh phúc.”

   Chúng ta hãy suy ngẫm câu nói đó! Chúng ta đừng đòi hỏi người kia làm cho mình hạnh phúc và cũng đừng hy vọng chúng ta làm cho người kia hạnh phúc, hạnh phúc là chuyện của riêng mỗi người.

   Gửi đến bạn những lời rung động từ trái tim yêu thương!

   Tôi là Nguyễn Đức Quỳnh – Người đánh thức tình yêu!

📌Fanpage: Nguyễn Đức Quỳnh - Người Đánh Thức Tình Yêu
     https://www.facebook.com/nguoidanhthuctinhyeu/

📌Group: Đánh Thức Tình Yêu - Kết Nối Vợ Chồng
     https://www.facebook.com/groups/danhthuctinhyeu

📌Facebook: Nguyễn Đức Quỳnh
     https://www.facebook.com/LoveAwakener

📌Podcast: Người Đánh Thức Tình Yêu
     https://nguoidanhthuctinhyeu.buzzsprout.com/

📌Web: https://danhthuctinhyeu.com/

📌Tiktok: https://tiktok.com/@nguoidanhthuctinhyeu

📌Email: trainernguyenducquynh@gmail.com

📌Youtube: Người Đánh Thức Tình Yêu
     https://youtube.com/nguoidanhthuctinhyeu

🔔  Đăng kí tư vấn, coaching 1:1 về tình yêu, hôn nhân gia đình, vui lòng liên hệ 
      Zalo : 0979 255 888

   LOVE AWAKENER

Support the Show.