Promluv do ní

Geograficky odříznutý, komunitně pospolitý. Jak se v Jeseníku daří síťovat aktéry kulturní scény?

March 09, 2022 Oddělení kultury Olomouckého kraje
Promluv do ní
Geograficky odříznutý, komunitně pospolitý. Jak se v Jeseníku daří síťovat aktéry kulturní scény?
Show Notes

Přesto, nebo právě proto, že je město Jeseník na jedné straně sevřeno horským masivem a na druhé straně státní hranicí, vznikla v jeho zdánlivě uzavřeném prostoru silná kulturní komunita. Významné místo v ní hraje Vlastivědné muzeum Jesenicka, jehož moderní geologickou expozicí Spirála času a částí věnovanou čarodějnickým procesům provede pracovník muzea Pavel Žurek. O muzejnictví v 21. století, spočívajícím mimo jiné ve vzdělávání mladých návštěvníků a důrazu na interaktivně pojaté výstavy, pohovoří ředitel muzea Pavel Rušar. Petra Fusová, tehdejší ředitelka Městských kulturních zařízení, představí příklady dobrého kulturně-komunitního zasíťování, jakým je třeba česko-německý festival Im Zentrum. Česko-německé vztahy jsou koneckonců tématem, které hýbe jesenickou společností dodnes. Síťováním nejen v rámci regionu, ale i za jeho hranicemi se proto snaží místní kulturní aktéři staré křivdy urovnat a podpořit rozvoj města s pohnutou minulostí, vzkvétající přítomností a velmi nadějnou nejen kulturní budoucností.