Rachel og Rabbineren

#6 Øye for øye, tann for tann

February 25, 2022 Jødedommen.no Season 1 Episode 6
#6 Øye for øye, tann for tann
Rachel og Rabbineren
More Info
Rachel og Rabbineren
#6 Øye for øye, tann for tann
Feb 25, 2022 Season 1 Episode 6
Jødedommen.no

Uttrykket «Øye for øye, tann for tann» kommer fra Toraen og har ofte blitt forstått og brukt som et uttrykk for rettferdighet, hevn og straff. I jødisk praksis derimot har denne setningen aldri blitt tatt bokstavelig. Hva sier egentlig vår muntlige tradisjon om dette? Oppmuntrer Toraen virkelig folk til å ta personlig hevn eller ligger det en dypere moralsk forståelse bak det?

Show Notes

Uttrykket «Øye for øye, tann for tann» kommer fra Toraen og har ofte blitt forstått og brukt som et uttrykk for rettferdighet, hevn og straff. I jødisk praksis derimot har denne setningen aldri blitt tatt bokstavelig. Hva sier egentlig vår muntlige tradisjon om dette? Oppmuntrer Toraen virkelig folk til å ta personlig hevn eller ligger det en dypere moralsk forståelse bak det?