Rachel og Rabbineren

#9 Sionisme

June 01, 2022 Jødedommen.no Season 1 Episode 9
#9 Sionisme
Rachel og Rabbineren
More Info
Rachel og Rabbineren
#9 Sionisme
Jun 01, 2022 Season 1 Episode 9
Jødedommen.no

Sionisme kommer fra ordet Sion, og er både et historisk og religiøst konsept i jødedommen. I nesten to tusen år har ønsket om gjenopprettelse av det jødiske folk i Israel vært en tråd som har bundet det jødiske folket sammen og som har lagt grunn for den sionistiske nasjonalbevegelsen som flere har kjennskap til i dag. Sionisme har også blitt et litt betent ord med flere forståelser. Går det egentlig an å snakke om sionisme uten å snakke om politikk i dag? Hvor stor del har sionisme i en jødes identitet og tilhørighet? Og hvorfor er det så vanskelig for Rachel å si høyt at hun er en stolt sionist?

Show Notes

Sionisme kommer fra ordet Sion, og er både et historisk og religiøst konsept i jødedommen. I nesten to tusen år har ønsket om gjenopprettelse av det jødiske folk i Israel vært en tråd som har bundet det jødiske folket sammen og som har lagt grunn for den sionistiske nasjonalbevegelsen som flere har kjennskap til i dag. Sionisme har også blitt et litt betent ord med flere forståelser. Går det egentlig an å snakke om sionisme uten å snakke om politikk i dag? Hvor stor del har sionisme i en jødes identitet og tilhørighet? Og hvorfor er det så vanskelig for Rachel å si høyt at hun er en stolt sionist?