Núvol

Una conversa amb Josep M Benet i Jornet

April 07, 2020 Núvol Season 1 Episode 10
Núvol
Una conversa amb Josep M Benet i Jornet
Chapters
Núvol
Una conversa amb Josep M Benet i Jornet
Apr 07, 2020 Season 1 Episode 10
Núvol

L'any 2011 Bernat Puigtobella va entrevistar Josep M. Benet i Jornet a casa seva. D'aquella conversa se n'ha salvat aquest breu àudio en què el Papitu respon a una pregunta que se li fa sobre dues figures del teatre català contemporani: Sergi Belbel i Xavier Albertí. L'àudio s'interromp en el moment que sona el telèfon i ha d'atendre la trucada. 

Show Notes

L'any 2011 Bernat Puigtobella va entrevistar Josep M. Benet i Jornet a casa seva. D'aquella conversa se n'ha salvat aquest breu àudio en què el Papitu respon a una pregunta que se li fa sobre dues figures del teatre català contemporani: Sergi Belbel i Xavier Albertí. L'àudio s'interromp en el moment que sona el telèfon i ha d'atendre la trucada.