Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring

March 05, 2024 Hidde Volberda | Pels Rijcken
Cassatie - Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring
Mar 05, 2024
Hidde Volberda | Pels Rijcken

Hoge Raad 26 mei 2023
ECLI:NL:HR:2023:776

In dit vlog bespreekt Hidde Volberda een uitspraak van de Hoge Raad over een advocaat die zijn Memorie van Grieven te laat had ingediend, vanwege een internetstoring. Het hof oordeelde dat zijn recht om een Memorie van Grieven te nemen was komen te vervallen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Hij oordeelt dat het hof de advocaat in de gelegenheid had moeten stellen om te onderbouwen dat er daadwerkelijk een (niet-toerekenbare) internetstoring had plaatsgevonden. 

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.   

Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:776):
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:776 

Artikel 8 Besluit elektronisch procederen:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044275&artikel=8&z=2021-01-01&g=2021-01-01

Artikel 392 lid 6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tiende_A&artikel=392&z=2023-05-01&g=2023-05-01

Artikel 209 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tweede&afdeling=Tiende&paragraaf=1&artikel=209&z=2017-09-01&g=2017-09-01 

Show Notes

Hoge Raad 26 mei 2023
ECLI:NL:HR:2023:776

In dit vlog bespreekt Hidde Volberda een uitspraak van de Hoge Raad over een advocaat die zijn Memorie van Grieven te laat had ingediend, vanwege een internetstoring. Het hof oordeelde dat zijn recht om een Memorie van Grieven te nemen was komen te vervallen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Hij oordeelt dat het hof de advocaat in de gelegenheid had moeten stellen om te onderbouwen dat er daadwerkelijk een (niet-toerekenbare) internetstoring had plaatsgevonden. 

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.   

Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:776):
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:776 

Artikel 8 Besluit elektronisch procederen:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044275&artikel=8&z=2021-01-01&g=2021-01-01

Artikel 392 lid 6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tiende_A&artikel=392&z=2023-05-01&g=2023-05-01

Artikel 209 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Eerste&titeldeel=Tweede&afdeling=Tiende&paragraaf=1&artikel=209&z=2017-09-01&g=2017-09-01