Linjer

Fotomania: Bodil Olsrud

April 22, 2023 MiA - Museene i Akershus Season 1 Episode 3
Linjer
Fotomania: Bodil Olsrud
Show Notes

Vinteren 2020 oppdaget vi en stor samling flytteesker som var markert med «ikke rør». Eskene var fylt opp med tunge glassplater med foto. 

Hva var disse bildene? Hvorfor stod de utenfor fotomagasinet? Og hvorfor skulle de ikke røres?  

Flere kvinner valgte fotograf som yrke og de er også representert i museets samlinger. De er bare mindre eksponert, mindre forsket på og ligger ofte gjemt i arkivmørket.

Med prosjektet «Ut i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus» ønsker vi å skape et mer balansert bilde av fortiden og satse på formidling av bildene til de glemte kvinnelige fotografene fra regionen.