BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues#6Moonshine

March 23, 2022 BrascoBlues Season 2 Episode 6
BrascoBlues Podcast Radio
BrascoBlues#6Moonshine
Show Notes

In deze aflevering bespreken we de verschillen tussen de legale en de illegale Whisky & Bourbon. Als echte goudzoekers spitten we de geschiedenis uit van deze dranken en bespreken we ook de drooglegging nu een goede 100 jaar geleden.  Als slot laten we u het recept van Olé Smokey Tennessee Moonshine Whisky. 

In this episode we discuss the differences between the legal and the illegal Whiskey & Bourbon. Like real gold diggers, we dig into the history of these drinks and also discuss Prohibition now a good 100 years ago. Finally, we leave you the recipe of Olé Smokey Tennessee Moonshine Whiskey.