BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues#10MorePunch

May 19, 2022 BrascoBlues Season 2 Episode 10
BrascoBlues Podcast Radio
BrascoBlues#10MorePunch
Show Notes

We steken de brug over van de ene oever naar de andere. We bespraken de verklarende woordenlijst van de meest gebruikte termen in de blues. We bespraken wat ze eten in de zuidelijke staten van Amerika, we bespraken de drooglegging van de vroege jaren '20, we legden uit hoe je moonshine wiskey, het verschil tussen een Kentucky Bourbon en Whiskey. We laten de oude bluesrakkers niet achter maar nemen hen mee naar de erfgenamen van de blues. We mengen dus de oude met de meer recentere blues artiesten.

We cross the bridge from one bank to the other. We discussed the glossary of the most commonly used terms in the blues. We discussed what they eat in the southern states of America, we discussed the Prohibition of the early 1920s, we explained how to make moonshine wiskey, the difference between a Kentucky Bourbon and Whiskey. We don't leave the old blues rascals behind but take them with us to the heirs of the blues. So we mix the old with the more recent blues artists.