BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues#14GiveMeABeat

August 29, 2022 BrascoBlues Podcast Radio Season 2 Episode 14
BrascoBlues Podcast Radio
BrascoBlues#14GiveMeABeat
Show Notes

In deze aflevering gaan we dieper in op de percussionist of beter gezegd de drummer. De drummer is een muzikant met een veelzijdige polyritmiek. Zonder drummer? Geen lied. We laten ook enkele drummers aan het woord over hun eerste drumstel of over hoe ze een bepaald ritme eigen maakten aan waarmee ze hun eigen stijl creëerden. Geniet van deze 14de editie.

In this episode we take a closer look at the percussionist or rather the drummer. The drummer is a musician with a versatile polyrhythm. Without a drummer? No song. We also let some drummers talk about their first drum kit or about how they mastered a certain rhythm with which they created their own style. Enjoy this 14th edition.