BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues#17BirthDaySpecialTinaTurner

November 09, 2022 BrascoBlues Podcast Radio Season 2 Episode 17
BrascoBlues Podcast Radio
BrascoBlues#17BirthDaySpecialTinaTurner
Show Notes

Deze episode wijden we aan Anna Mae Bullock die u beter kent als Tina Turner. We focussen in op  haar vroegere periode omdat dit voor ons het dichtste bij de Blues, R&B,  gospel en soul ligt. We respecteren haar latere werk heus wel maar zijn er  ons van bewust dat haar fans mogelijk meerdere CD's van haar latere periode in huis  hebben en nauwelijks op de hoogte zijn van haar vroege periode. Happy BirthDay Tina, zij wordt 83 op 26 november.

We dedicate this episode to Anna Mae Bullock who you know better as Tina Turner. We focus on her earlier period because for us this is closest to the Blues, R&B, gospel and soul. We do respect her later work but are aware that her fans may have several CDs from her later period but are hardly aware of her early period. Happy BirthDay Tina, she will be 83 on the 26th of november.