BrascoBlues Podcast Radio

BrascoBlues#20BluesRats

January 10, 2023 BrascoBlues Podcast Radio Season 3 Episode 20
BrascoBlues Podcast Radio
BrascoBlues#20BluesRats
Show Notes

In deze 20 ste aflevering interviewen we René Dillen van de Belgische Bluesformatie 'The Bluesrats' die bijna twee decennia zijn verdwenen van de Bluescene in Europa. Jawel, tijdens de jaren 90 werden zij veelvuldig geagendeerd en prijkten ze op menige affiches. Luister even mee naar wat René met veel passie vertelt. 

In this 20 th episode we interview René Dillen of the Belgian Blues formation 'The Bluesrats' who have disappeared from the Blue scene in Europe for almost two decades. Yes, during the 1990s they were frequently put on the agenda and featured on many posters of Bluesfestivals. Listen to what René tells us with great passion.