Tilsvar fra Thallaug

Tilsvar fra Thallaug - Episode 5: Arbeidsrett

April 04, 2022 Advokatfirmaet Thallaug
Tilsvar fra Thallaug
Tilsvar fra Thallaug - Episode 5: Arbeidsrett
Show Notes

I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva og Magnus med seg advokat Ingrid Klokk Sandberg, hvor temaet er oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljølovens regler og særlig de krav som stilles til oppsigelser grunnet virksomhetens forhold.  God lytting!