Tilsvar fra Thallaug

Tilsvar fra Thallaug - Episode 6: Forvaltningsrett II

May 24, 2022 Advokatfirmaet Thallaug
Tilsvar fra Thallaug
Tilsvar fra Thallaug - Episode 6: Forvaltningsrett II
Show Notes

 I denne episoden har Sunniva og Magnus med seg advokat Bergsvein Træthaug for å diskutere forvaltningsrett. Temaer som behandles er forvaltningsskjønnet, myndighetsmisbrukslæren og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. God lytting!