Ann Pale Pou Nou Vanse

Sijè: Yon konsey prezidansyèl se yon bon lide pou tranzisyon an. Annou gade pou ki rezon. Annou fè yon ti pale a de. Mèkredi 13 mas a 6 zè diswa sou chèn YouTube mwen an.

March 13, 2024 Jean Fils-Aimé Season 2 Episode 6
Sijè: Yon konsey prezidansyèl se yon bon lide pou tranzisyon an. Annou gade pou ki rezon. Annou fè yon ti pale a de. Mèkredi 13 mas a 6 zè diswa sou chèn YouTube mwen an.
Ann Pale Pou Nou Vanse
More Info
Ann Pale Pou Nou Vanse
Sijè: Yon konsey prezidansyèl se yon bon lide pou tranzisyon an. Annou gade pou ki rezon. Annou fè yon ti pale a de. Mèkredi 13 mas a 6 zè diswa sou chèn YouTube mwen an.
Mar 13, 2024 Season 2 Episode 6
Jean Fils-Aimé

Annou fè yon ti pale a de. Mèkredi 13 mas a 6 zè diswa sou chèn YouTube mwen an.

Show Notes

Annou fè yon ti pale a de. Mèkredi 13 mas a 6 zè diswa sou chèn YouTube mwen an.