HR-podden

38: Hvordan jobbe godt og smart med sykefraværsoppfølging, med Christina Glasø i NAV

January 25, 2023 Anne Lise Heide Season 1 Episode 38
HR-podden
38: Hvordan jobbe godt og smart med sykefraværsoppfølging, med Christina Glasø i NAV
Show Notes

I ukens episode skal vi snakke om sykefravær. Det skal handle om fraværsoppfølging og ikke minst fraværsforebygging. Hvordan kan HR tilrettelegge for gode rutiner på arbeidsplassen?  

Med god hjelp fra Christina Glasø i NAV skal du få tips om hvordan bistå organisasjonen slik at dere tar godt vare på folka, og hvordan du kan bistå til forebyggende arbeid som kan være med å redusere sykefraværet på din arbeidsplass. 

Christina Glasø, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken. Jobbet i NAV i 14 år. Fire siste årene med Intensjonsavtalen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) og brenner for å hjelpe partene i arbeidslivet med å få ned sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet.