Plante-podcast fra SEGES Innovation

Hvad er regenerativt landbrug? Landmandens bud

February 23, 2023 SEGES PODCAST
Hvad er regenerativt landbrug? Landmandens bud
Plante-podcast fra SEGES Innovation
More Info
Plante-podcast fra SEGES Innovation
Hvad er regenerativt landbrug? Landmandens bud
Feb 23, 2023
SEGES PODCAST

Regenerativt landbrug er blevet et regulært buzzword i medier, marketing og international policy. Denne podcastserie forsøger at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvad det kan under danske forhold.

 I andet afsnit taler vi med Gert Glob Lassen, som er økologisk mælkeproducent med ca. 400 krydsningskøer og 600 hektarer sandjord, som han dyrker pløjefrit. Vi taler om reduceret jordbearbejdning, skovlandbrug og andre regenerative tiltag på Gerts bedrift, Ellinglund.

Denne podcastserie er produceret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med SEGES. De første to afsnit er finansierede af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden. 

Show Notes

Regenerativt landbrug er blevet et regulært buzzword i medier, marketing og international policy. Denne podcastserie forsøger at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvad det kan under danske forhold.

 I andet afsnit taler vi med Gert Glob Lassen, som er økologisk mælkeproducent med ca. 400 krydsningskøer og 600 hektarer sandjord, som han dyrker pløjefrit. Vi taler om reduceret jordbearbejdning, skovlandbrug og andre regenerative tiltag på Gerts bedrift, Ellinglund.

Denne podcastserie er produceret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med SEGES. De første to afsnit er finansierede af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden.