Plante-podcast fra SEGES Innovation
Kvælstofudvaskning: Sammenligning af vintersæd og efterafgrøder
Kvælstofudvaskning: Sammenligning af vintersæd og efterafgrøder 34:03 Frøavl: Etablering 13:29 Data og disruption i fødevarekæden speeder den grønne omstilling op 22:55 Landbrugsrådgiverens rolle ved udtagning og jordfordeling 48:57 Kan vi dyrke nødder i stor skala? 17:23 IPM-podcast 4: Kulturtekniske tiltag i marken 31:19 IPM-podcast 3: Beslutningsstøtteværktøjer og varslinger for sygdomme og skadedyr 34:03 IPM-podcast 2: Korrekt sortsvalg er også IPM 22:43 IPM-podcast 1: Sådan undgår du spredning – og bekæmper resistens 26:54 IWMPRAISE Highlights 39:04 Din Mark Lige Nu: Sådan udbringer du prosulfocarb korrekt 25:21 Din Mark Lige Nu: Laue kæmper mod resistent græsukrudt - bliv inspireret til din egen IPM-strategi 54:26 Boringsnære beskyttelsesområder - hvordan du får en aftale om BNBO på dine jorde 16:01 Din Mark Lige Nu: Få maksimalt udbytte i vinterraps 31:46 Din Mark Lige Nu: Slip af med rodukrudt og undgå spredning af græsukrudt under høst 24:22 Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder før høst 30:10 Din Mark Lige Nu: Få det maksimale ud af dit førhøst-besøg 22:08 Din Mark Lige Nu: Ukrudtsbekæmpelse og etablering af efterafgrøder i majs 17:08 Din Mark Lige Nu: Svampebekæmpelse i det tørre forår? 32:41 Din Mark Lige Nu: Gødskningsstrategien i et tørt forår 25:55 Din Mark Lige Nu: Vækstregulering i korn og frø 23:45 Din Mark Lige Nu: Ukrudt i vårsæd 30:02 Ekspert: Derfor sker ulykker med maskiner i landbruget 18:39 Ulykken på Fuglsøgaard: Familien Skaus fortælling 35:49 Din Mark Lige Nu: Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 40:37