Tvärfackliga studier

FML (Förtroendemannalagen)

February 28, 2022 Podfabriken Season 1 Episode 3
FML (Förtroendemannalagen)
Tvärfackliga studier
More Info
Tvärfackliga studier
FML (Förtroendemannalagen)
Feb 28, 2022 Season 1 Episode 3
Podfabriken

Förtroendemannalagen. Får du ta ledigt från jobbet för att syssla med fackliga uppgifter? Kan din chef neka dig att åka iväg på facklig utbildning? Kan din chef straffa dig för att du är förtroendevald? I detta avsnitt går vi igenom dina rättigheter som förtroendevald. 

Show Notes

Förtroendemannalagen. Får du ta ledigt från jobbet för att syssla med fackliga uppgifter? Kan din chef neka dig att åka iväg på facklig utbildning? Kan din chef straffa dig för att du är förtroendevald? I detta avsnitt går vi igenom dina rättigheter som förtroendevald.