Sleekcast

Harri Sieppi - Witted Oyj

July 11, 2022 Jari Hietaniemi / Harri Sieppi / Jussi Riihelä Season 2 Episode 1
Harri Sieppi - Witted Oyj
Sleekcast
More Info
Sleekcast
Harri Sieppi - Witted Oyj
Jul 11, 2022 Season 2 Episode 1
Jari Hietaniemi / Harri Sieppi / Jussi Riihelä

Sleekcast, Kausi 2, Suuret IT-johtajat ja ajattelijat, Harri Sieppi - Witted Oyj. 

Harri on kotoisin Rovaniemeltä. Tosi lappalaisten mielestä Rovaniemi on Etelä-Suomea. Harri lähti heti aikuistuttuaan Etelään. Vaihtoehtoina olivat Oulu ja Helsinki, joista Harri päätti mennä perille saakka, eli Helsinkiin. Siviilissä Harri asuu Lauttasaaressa, harrastaa lenkkeilyä ja hiihtoa (Espoossa), sekä pyörittää perhe-elämää.

Harrilla on levoton mieli, jota hän rauhoittaa kirjoittamalla ajatuksia ja ideoita ylös. Talendin erilainen tulokulma tietotyökonsultointiin oli yksi tällainen ajatus. Harri sparrasi ajatusta Laurin kanssa, joka lupasi hankkia idealle rahoituksen Reaktorin perustajilta. Talented perustettiin 2016 muutama kuukausi ennen kuin Harrin esikoinen syntyi. Tämä todellinen ruuhkavuosiasetelma ei ollut hyvä, mutta siitä selvittiin. Talented parantaa yritysten taitoja. Tätä tehdään monilla tavoilla konsultoimalla ja myymällä osaamista asiakkaille. Tätä ongelmatiikkaa ratkaistaessa on luotu tuhansien osaajien verkosto, perustettu Mavericks provisiopalkkakonsultointiyritys.

Witted Oyj:n tarina palaa ajassa muutaman vuoden taaksepäin kun pohdittiin Talented konsernin tulevaisuutta. Yritys kasvaa orgaanisesti hienosti. Kasvu nähdään tärkeänä yritykselle, koska se auttaa tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia sekä työntekijöille että asiakkaille. Samoin nähtiin että markkinassa on vähän keskikokoisia yhtiöitä. Markkinassa on pieniä ja isoja yhtiöitä, mutta keskikokoiset eivät pärjää. Pörssilistauksessa nähtiin monta etua; osakkeesta tulee kauppaväline yrityskauppoihin, tytäryritysten yhdistäminen emoon ja seuraavaan kokoluokkaan siirtyminen ja luodaan samalla yhtenäinen laadukas brändi sekä asiakkaille että työntekijämarkkinaan.

Henkilöstölle pörssilistautumisessa tärkeintä oli yrityksen läpinäkyvyyden säilyttäminen. First Northin säännöissäkin listataan sama läpinäkyvyysvaatimus. Tämän läpinäkyvyyden korostamiseksi jo Witted listautumisprosessin aikana päätettiin tehdä blogia ja podcastia  Tällaisessa projektissa kannattaa listata edut ja haitat. Jo nyt Harri kuitenkin kokee, että he ovat kohottaneet profiiliaan selkeästi pörssilistaus-projektin myötä.

IT-ala on mennyt parempaan suuntaan. Hankeet onnistuvat paremmin, ymmärretään mahdollisuudet ja tiedostetaan  mitä IT:llä halutaan saavuttaa. Harri kutsuu IT:n ostamisen muuttaneita yrityksiä suunnannäyttäjiksi. Yritykset, kuten Reaktor, Futurice, Vincit, Solita ja Gofore. Nyt kun yritykset ymmärtävät IT:n mahdollisuudet ja kilpailuedun, niin yritykset ovat alkaneet panostamaan IT:hen. Tämä luo IT-alaan “talent war”:in.

IT-talon tulee opetella toimimaan yhteistyössä ja harkita erikoistumista. Erikoistumista voi sitten tehdä mitä erilaisimmilla tavoilla. Voi keskittyä tiettyyn asiakaskuntaan, voi keskittyä tiettyyn teknologiaan tai voi keskittyä tiettyyn työntekijäprofiiliin. Voi ajatella että globalisaatio tulee vielä rikkomaan rajoja siitä kuka ja mistä IT:tä hankkii. Pandemian luoma markkinahäiriö ainakin vahvisti tämän globalisaatiosiirtymän hiljaista signaalia tuomalla esimerkiksi jenkkiyritykset vahvemmin skandinaviaan. Samalla työtä pyritään kuitenkin koordinoimaan yhä entistä fiksummin huomioiden aikavyöhykkeet ja etäisyydet.

IT-ala on yhä tulevaisuuden ala. IT-järjestelmiä on yhä enemmän koko ajan, ja tämän myötä on yhä enemmän ylläpidettävää ja päivitettävää.

Sleek | Tehdään nykyhetkeen oikeasti hyvä työpaikka

Show Notes

Sleekcast, Kausi 2, Suuret IT-johtajat ja ajattelijat, Harri Sieppi - Witted Oyj. 

Harri on kotoisin Rovaniemeltä. Tosi lappalaisten mielestä Rovaniemi on Etelä-Suomea. Harri lähti heti aikuistuttuaan Etelään. Vaihtoehtoina olivat Oulu ja Helsinki, joista Harri päätti mennä perille saakka, eli Helsinkiin. Siviilissä Harri asuu Lauttasaaressa, harrastaa lenkkeilyä ja hiihtoa (Espoossa), sekä pyörittää perhe-elämää.

Harrilla on levoton mieli, jota hän rauhoittaa kirjoittamalla ajatuksia ja ideoita ylös. Talendin erilainen tulokulma tietotyökonsultointiin oli yksi tällainen ajatus. Harri sparrasi ajatusta Laurin kanssa, joka lupasi hankkia idealle rahoituksen Reaktorin perustajilta. Talented perustettiin 2016 muutama kuukausi ennen kuin Harrin esikoinen syntyi. Tämä todellinen ruuhkavuosiasetelma ei ollut hyvä, mutta siitä selvittiin. Talented parantaa yritysten taitoja. Tätä tehdään monilla tavoilla konsultoimalla ja myymällä osaamista asiakkaille. Tätä ongelmatiikkaa ratkaistaessa on luotu tuhansien osaajien verkosto, perustettu Mavericks provisiopalkkakonsultointiyritys.

Witted Oyj:n tarina palaa ajassa muutaman vuoden taaksepäin kun pohdittiin Talented konsernin tulevaisuutta. Yritys kasvaa orgaanisesti hienosti. Kasvu nähdään tärkeänä yritykselle, koska se auttaa tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia sekä työntekijöille että asiakkaille. Samoin nähtiin että markkinassa on vähän keskikokoisia yhtiöitä. Markkinassa on pieniä ja isoja yhtiöitä, mutta keskikokoiset eivät pärjää. Pörssilistauksessa nähtiin monta etua; osakkeesta tulee kauppaväline yrityskauppoihin, tytäryritysten yhdistäminen emoon ja seuraavaan kokoluokkaan siirtyminen ja luodaan samalla yhtenäinen laadukas brändi sekä asiakkaille että työntekijämarkkinaan.

Henkilöstölle pörssilistautumisessa tärkeintä oli yrityksen läpinäkyvyyden säilyttäminen. First Northin säännöissäkin listataan sama läpinäkyvyysvaatimus. Tämän läpinäkyvyyden korostamiseksi jo Witted listautumisprosessin aikana päätettiin tehdä blogia ja podcastia  Tällaisessa projektissa kannattaa listata edut ja haitat. Jo nyt Harri kuitenkin kokee, että he ovat kohottaneet profiiliaan selkeästi pörssilistaus-projektin myötä.

IT-ala on mennyt parempaan suuntaan. Hankeet onnistuvat paremmin, ymmärretään mahdollisuudet ja tiedostetaan  mitä IT:llä halutaan saavuttaa. Harri kutsuu IT:n ostamisen muuttaneita yrityksiä suunnannäyttäjiksi. Yritykset, kuten Reaktor, Futurice, Vincit, Solita ja Gofore. Nyt kun yritykset ymmärtävät IT:n mahdollisuudet ja kilpailuedun, niin yritykset ovat alkaneet panostamaan IT:hen. Tämä luo IT-alaan “talent war”:in.

IT-talon tulee opetella toimimaan yhteistyössä ja harkita erikoistumista. Erikoistumista voi sitten tehdä mitä erilaisimmilla tavoilla. Voi keskittyä tiettyyn asiakaskuntaan, voi keskittyä tiettyyn teknologiaan tai voi keskittyä tiettyyn työntekijäprofiiliin. Voi ajatella että globalisaatio tulee vielä rikkomaan rajoja siitä kuka ja mistä IT:tä hankkii. Pandemian luoma markkinahäiriö ainakin vahvisti tämän globalisaatiosiirtymän hiljaista signaalia tuomalla esimerkiksi jenkkiyritykset vahvemmin skandinaviaan. Samalla työtä pyritään kuitenkin koordinoimaan yhä entistä fiksummin huomioiden aikavyöhykkeet ja etäisyydet.

IT-ala on yhä tulevaisuuden ala. IT-järjestelmiä on yhä enemmän koko ajan, ja tämän myötä on yhä enemmän ylläpidettävää ja päivitettävää.

Sleek | Tehdään nykyhetkeen oikeasti hyvä työpaikka