Sleekcast

Niko Lahtinen - Suomen Digimarkkinointi Oy

January 06, 2023 Jari Hietaniemi / Niko Lahtinen Season 2 Episode 17
Sleekcast
Niko Lahtinen - Suomen Digimarkkinointi Oy
Show Notes

Tässä jaksossa vieraanamme on Suomen Digimarkkinointi Oy:n digimarkkinoinnin kummisetä legendaarinen Niko Lahtinen!  Niko on diginatiivi metsästäjäkeräilijä Jyväskylästä. 

Digimarkkinointi on automaattista myymistä. Digimarkkinoinnissa asiakas voi tehdä seuraavan siirron välittömästi laitteella ja siirtyä ostamaan tai tilaamaan markkinoitavaa asiaa. Digimarkkinoinnille ominaista on myös tarkka kohdentaminen; tiedetään mitä ja kenelle markkinoidaan. Digimarkkinoinnilla herätetään kiinnostus, jonka ohjaamana asiakas omaehtoisesti perehtyy vaihtoehtoihin ja ostaa/tilaa itselleen parhaan vaihtoehdon.

Suomen digimarkkinoinnin kaksivaiheinen markkinoinnin malli mahdollistaa markkinoinnin tekemisen niin, että se tuottaa välittömiä mitattavia tuloksia ja kehittää brändin vetovoimaa:

1. MVG - Market-Value-Growth-mallilla luodaan johtoryhmätason markkinointistrategia, joka on linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa vastaten kilpailutilanteeseen, asiakaskäyttäytymisen muutokseen ja teknologiseen kehitykseen.

2. Taktisella MRACE®-mallilla toteutetaan digitaalista markkinointia käytännön tasolla strategian mukaisesti. Sen avulla taktisen tason toiminta on yhdenmukaista eri kanavien välillä, jolloin tulokset ja kyky mitata kasvavat. MRACE malli selittää taktisella tasolla, miten digimarkkinointi vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Digimarkkinointi -kirja 2022

Digital Marketing Strategy kirja tulossa 2023 aikana!

Sleek | Tehdään nykyhetkeen oikeasti hyvä työpaikka