Meesterschap van mens-zijn Podcast Artwork Image

Meesterschap van mens-zijn

Ritus en Tempelbouw

Podcast van Ritus en Tempelbouw over betekenissen en dilemma's die het innerlijk vormen en oproepen om weerklank te vinden in de samenleving. - Als vrijmetselaar worden we steeds weer op zoek te gaan naar wat ons mens maakt. In de wereld om ons heen is veel aanleiding om te luisteren en geïnspireerd te raken. Inspiratie om onszelf beter te leren kennen; onbevooroordeeld de wereld tegemoet te treden en het hogere een plaats te geven in ons dagelijks handelen. - Henk Masselink gaat in 'Meesterschap van mens-zijn' opzoek naar de mensen die inspireren en aanzetten tot verandering. Hoe maken we de bronnen waar we rijkelijk uit kunnen putten tot een zinvolle toevoeging in het maçon- of beter gezegd mens-zijn?
Episodes