Kort prosess

Episode 1: ESG og EU’s taksonomi - nye digitale løsninger

March 23, 2022 Season 1 Episode 1
Kort prosess
Episode 1: ESG og EU’s taksonomi - nye digitale løsninger
Show Notes

Vår første episode handler om digitale løsninger innenfor bærekraft. Simonsen Vogt Wiig har denne uken lansert tre nye apper, knyttet til EUs taksonomi og den nye åpenhetsloven som snart trer i kraft.

Vi har tatt en prat rundt de tre bærekraftappene med partner og advokat Malin Tønseth, som leder Simonsen Vogt Wiigs satsing på ESG og bærekraft.