Mission Possible: Jak moderní technologie pomáhají společnostem a jak se na jejich adopci připravit

O firemní kultuře a jejím vlivu na schopnost firem přizpůsobovat se rychle se měnícímu prostředí - s Filipem Černým partnerem ve společnosti Kogi CON

August 02, 2022 Standa Hajek
Mission Possible: Jak moderní technologie pomáhají společnostem a jak se na jejich adopci připravit
O firemní kultuře a jejím vlivu na schopnost firem přizpůsobovat se rychle se měnícímu prostředí - s Filipem Černým partnerem ve společnosti Kogi CON
Show Notes

V tomto dílu si povídáme s Filipem Černým, předním expertem na téma budování firemní kultury. Povídáme si o tom, jaké firemní kultury máme. Kdo by ve firmách měl kulturu ideálně nastavovat a jak to vypadá v praxi. Proč neplatí mýtus, že firemní kultura je DNA firmy. A také o tom, jak je důležité mít správně nastavenou kulturu, aby pomáhala firmám se přizpůsobovat měnícím-se tržním podmínkám. 

Pozn: v rozhovoru několikrát používáme pojem VUCA - což je akronym slov Volatile (nestálý), Unpredictable (nepředvídatelný), Complex (složitý) a Ambiguous (nejednoznačný)