Met gevoel voor tumor

Sjoukje Oosting over hoofd-hals-tumoren

May 12, 2022 Foppie de Boer, Lieke Razenberg, Thamara Osinga en Anne-Joy de Graan Season 1 Episode 2
Met gevoel voor tumor
Sjoukje Oosting over hoofd-hals-tumoren
Show Notes

In weer een nieuwe  aflevering spreken we Sjoukje Oosting.  Zij is internist-oncoloog in het UMCG sinds 2008 en heeft als aandachtsgebieden o.a. hoofd-hals tumoren en urologische tumoren. Ze is lid van de ESMO-magnitude of Clinical Benefit Scale Extended Working Group en secretaris van de EORTC Head and Neck cancer group. Aan bod van deze podcast komen zowel plaveiselcelcarcinomen van het hoofd-hals gebied als nasofarynxcarcinomen. Daarnaast leren we meer over de achtergrond en passies van de spreker zelf. Veel luister plezier!