Vores Danmarkshistorie

Del 2/2 - Blodbad og reformation

February 09, 2023
Vores Danmarkshistorie
Del 2/2 - Blodbad og reformation
Show Notes Chapter Markers

I dette afsnit rejser vi hjem til Danmark og efterlader Wittenberg og reformationen i Tyskland. Vi skal  hjem til Grevens fejde, men reformationen indhenter os i kølvandet på borgerkrigen. Den afsluttes nemlig med reformationens indtog i Danmark - vedtaget ved lov. Og så læser vi også en kilde i samme ombæring -  Christian d. 3.'s erklæring om selvsamme reformation.

Reformationen, Frederik d. 1. og en kommende borgerkrig
Grevens fejde
Den jyske bondehr
Christian d. 3. vlges
Christian d. 3.'s erklring om reformationen
Kildelsning
Afrunding