NewWineSweden's Podcast

Arbetsplatsen - din kallelse och Gudstjänst. Paul Orlenius

September 04, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Arbetsplatsen - din kallelse och Gudstjänst. Paul Orlenius
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Arbetsplatsen - din kallelse och Gudstjänst. Paul Orlenius
Sep 04, 2018
NewWineSweden
Varje troende lever i en heltidskallelse i och för Guds Rike. Söndagens Gudstjänst är en sändningsplats till vår pågående Gudstjänst i vardagen där vårt viktigaste uppdrag väntar. Vilka är där våra största utmaningar och möjligheter? Och vad vill Gud göra i min bransch och genom mitt arbetsliv just nu? Seminarium med processgrupper efter bransch och intresse.
Show Notes
Varje troende lever i en heltidskallelse i och för Guds Rike. Söndagens Gudstjänst är en sändningsplats till vår pågående Gudstjänst i vardagen där vårt viktigaste uppdrag väntar. Vilka är där våra största utmaningar och möjligheter? Och vad vill Gud göra i min bransch och genom mitt arbetsliv just nu? Seminarium med processgrupper efter bransch och intresse.