NewWineSweden's Podcast

Att bygga en profetisk församling. Per-Eive Berndtsson

September 04, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Att bygga en profetisk församling. Per-Eive Berndtsson
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Att bygga en profetisk församling. Per-Eive Berndtsson
Sep 04, 2018
NewWineSweden
Med glimtar från kyrkohistorien som bakgrund och med Bibeln som grund vill seminariet ge byggstenar för att forma en församling för framtiden, i ett allt mer mångkulturellt samhälle.
Show Notes
Med glimtar från kyrkohistorien som bakgrund och med Bibeln som grund vill seminariet ge byggstenar för att forma en församling för framtiden, i ett allt mer mångkulturellt samhälle.