NewWineSweden's Podcast

Att hjälpa nästa generation ta plats. Andrew Thompson

September 04, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Att hjälpa nästa generation ta plats. Andrew Thompson
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Att hjälpa nästa generation ta plats. Andrew Thompson
Sep 04, 2018
NewWineSweden
I Efesierbrevet 4:11-13 står det tydligt att vi som har andliga tjänster har ett ansvar att: ”. . . utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Hur gör vi detta så att nästa generation kan bygga vidare på det vi har varit med om och byggt upp?
Show Notes
I Efesierbrevet 4:11-13 står det tydligt att vi som har andliga tjänster har ett ansvar att: ”. . . utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Hur gör vi detta så att nästa generation kan bygga vidare på det vi har varit med om och byggt upp?