NewWineSweden's Podcast

Att höra Guds röst. Daniel Thorvaldsson

September 04, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Att höra Guds röst. Daniel Thorvaldsson
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Att höra Guds röst. Daniel Thorvaldsson
Sep 04, 2018
NewWineSweden
Att höra Guds röst är en introducerande och samtidigt djupgående seminarium i att uppfatta Guds röst och tilltal till oss. Kommunikation är avgörande i en relation och detsamma gäller även i vår gemenskap med Gud. Jag hoppas att detta seminarium ska hjälpa dig att utveckla en djupare relation med Gud och där vi tillsammans lär oss att urskilja Hans röst i våra vardagsliv!
Show Notes
Att höra Guds röst är en introducerande och samtidigt djupgående seminarium i att uppfatta Guds röst och tilltal till oss. Kommunikation är avgörande i en relation och detsamma gäller även i vår gemenskap med Gud. Jag hoppas att detta seminarium ska hjälpa dig att utveckla en djupare relation med Gud och där vi tillsammans lär oss att urskilja Hans röst i våra vardagsliv!