NewWineSweden's Podcast

Att vara kristen förälder. Per-Eive Berndtsson

September 04, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Att vara kristen förälder. Per-Eive Berndtsson
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Att vara kristen förälder. Per-Eive Berndtsson
Sep 04, 2018
NewWineSweden
Redan på 1700-talet sa en man: "Förr hade jag tre teorier om barnuppfostran, och inga barn, nu har jag tre barn och inga teorier." Det har alltid varit svårt att vara kristen förälder, och kanske har det aldrig varit svårare än idag. Seminariet vill med hjälp av erfarenheter och bibliska insikter ge vägledning i att vara kristen förälder.
Show Notes
Redan på 1700-talet sa en man: "Förr hade jag tre teorier om barnuppfostran, och inga barn, nu har jag tre barn och inga teorier." Det har alltid varit svårt att vara kristen förälder, och kanske har det aldrig varit svårare än idag. Seminariet vill med hjälp av erfarenheter och bibliska insikter ge vägledning i att vara kristen förälder.