NewWineSweden's Podcast

Djupare in i Guds närvaro. Olof Edsinger

September 05, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Djupare in i Guds närvaro. Olof Edsinger
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Djupare in i Guds närvaro. Olof Edsinger
Sep 05, 2018
NewWineSweden
Vad innebär det att som ledare gå djupare in i bönens värld? Vad kan vi veta om den andliga världen, och vad finns det att upptäcka när vi rör oss från ”förgården” in i ”det heliga”? Hur leder man ett möte där den helige Ande tar över, och hur kan de andliga principerna från Gamla testamentet visa sig relevanta för oss i dag?
Show Notes
Vad innebär det att som ledare gå djupare in i bönens värld? Vad kan vi veta om den andliga världen, och vad finns det att upptäcka när vi rör oss från ”förgården” in i ”det heliga”? Hur leder man ett möte där den helige Ande tar över, och hur kan de andliga principerna från Gamla testamentet visa sig relevanta för oss i dag?