NewWineSweden's Podcast

Ledarskap när det stormar. Hans Wolfbrandt

September 05, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Ledarskap när det stormar. Hans Wolfbrandt
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Ledarskap när det stormar. Hans Wolfbrandt
Sep 05, 2018
NewWineSweden
Ledarskap handlar om att följa Jesus och leda andra i hans efterföljd. Det är både en glädje och kamp. Det finns ett pris att betala. Utifrån Kung David, och psalm 23 får vi fundera på hur vi tar oss an den kampen? Gud håller på att resa upp ett profetiskt ledarskap som visar vägen. För det behövs stort MOD, andlig urskiljning och uthållighet. Ett praktiskt seminarium om ledarskap i förhållande till andlig kamp, motstånd och nutidens klagovisor.  
Show Notes
Ledarskap handlar om att följa Jesus och leda andra i hans efterföljd. Det är både en glädje och kamp. Det finns ett pris att betala. Utifrån Kung David, och psalm 23 får vi fundera på hur vi tar oss an den kampen? Gud håller på att resa upp ett profetiskt ledarskap som visar vägen. För det behövs stort MOD, andlig urskiljning och uthållighet. Ett praktiskt seminarium om ledarskap i förhållande till andlig kamp, motstånd och nutidens klagovisor.