NewWineSweden's Podcast

MOD - för gåvor som dessa. Teodor Lindh

September 05, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
MOD - för gåvor som dessa. Teodor Lindh
Chapters
NewWineSweden's Podcast
MOD - för gåvor som dessa. Teodor Lindh
Sep 05, 2018
NewWineSweden
Andens gåvor är några av de viktigaste verktygen vi har för att bygga Guds rike. Om kärleken är målet och grunden för de andliga gåvorna så är mod startskottet. Hur kan vi övervinna våra rädslor för att se anden flöda mer i våra liv.
Show Notes
Andens gåvor är några av de viktigaste verktygen vi har för att bygga Guds rike. Om kärleken är målet och grunden för de andliga gåvorna så är mod startskottet. Hur kan vi övervinna våra rädslor för att se anden flöda mer i våra liv.