NewWineSweden's Podcast

Normkritik och queer. Olof Edsinger

September 05, 2018 NewWineSweden
NewWineSweden's Podcast
Normkritik och queer. Olof Edsinger
Chapters
NewWineSweden's Podcast
Normkritik och queer. Olof Edsinger
Sep 05, 2018
NewWineSweden
Just nu pågår ett gigantiskt socialt experiment i svensk förskola och skola. Det kallas för ”normkritisk pedagogik” och har sina rötter i en radikal ideologi vid namn ”queer”, som är en av flera strömningar inom HBTQ-rörelsen. Vad innebär detta, och vilka konsekvenser får det för våra barn och unga? Vad är en biblisk respons på det som sker?
Show Notes
Just nu pågår ett gigantiskt socialt experiment i svensk förskola och skola. Det kallas för ”normkritisk pedagogik” och har sina rötter i en radikal ideologi vid namn ”queer”, som är en av flera strömningar inom HBTQ-rörelsen. Vad innebär detta, och vilka konsekvenser får det för våra barn och unga? Vad är en biblisk respons på det som sker?