Verlossende Woorden

Bas Veersema over Sterilisatie

August 01, 2023 Anne-Lotte Coolen, Ravi Vermeulen en Suzanne Dedden Season 1 Episode 5
Verlossende Woorden
Bas Veersema over Sterilisatie
Show Notes

In de vijfde aflevering spreken wij prof. dr. Bas Veersema. Hij wilde chirurg worden, maar werd ternauwernood overgehaald om gynaecoloog te worden. 

Hij houdt zich, net als zijn vader (industrial designer bij Philips), bezig met innovatieve ideeën. Zo ontwikkelt hij al vanaf zijn vroege doktersjaren medische behandelingen en hulpmiddelen. Hij is expert in fertiliteitsbevorderende behandelingen, maar ook de behandeling om fertiliteit tegen te gaan: sterilisatie. 

Hij had een kartrekkende rol bij de introductie van hysteroscopisch steriliseren middels essure, maar stond ook op de bres voor patiënten die ze verwijderd wilde hebben wegens klachten. Met de recent ingediende schadeclaim tegen Bayer, is het interview met Bas Veersema nu zeer actueel!