Becoming Recommended by

Intro till chefslöst och podden

July 01, 2022 Recommended by Episode 1
Intro till chefslöst och podden
Becoming Recommended by
More Info
Becoming Recommended by
Intro till chefslöst och podden
Jul 01, 2022 Episode 1
Recommended by

I detta första avsnitt får ni en kort bakgrund om Recommended by men främst fokuserar vi på att diskutera varför vi vill bli chefslösa, hur långt vi har kommit på resan och vad vi fokuserar på nu för att nå fram.

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se

Show Notes

I detta första avsnitt får ni en kort bakgrund om Recommended by men främst fokuserar vi på att diskutera varför vi vill bli chefslösa, hur långt vi har kommit på resan och vad vi fokuserar på nu för att nå fram.

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se