Becoming Recommended by

Att låta ALLA sätta sina egna löner.

March 23, 2023 Recommended by Episode 8
Att låta ALLA sätta sina egna löner.
Becoming Recommended by
More Info
Becoming Recommended by
Att låta ALLA sätta sina egna löner.
Mar 23, 2023 Episode 8
Recommended by

För ungefär fyra år sedan påbörjade vi arbetet med att låta medarbetarna få sätta sina egna löner. I veckan gick vi precis igenom med den första lönerevisionen som sköttes av medarbetarna själva. Detta poddavsnitt beskriver Michaela Bodlander varför vi har valt att ha en transparent lön samt hur vi har genomfört revisionen med fullt ansvar på individen. 

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se

Show Notes

För ungefär fyra år sedan påbörjade vi arbetet med att låta medarbetarna få sätta sina egna löner. I veckan gick vi precis igenom med den första lönerevisionen som sköttes av medarbetarna själva. Detta poddavsnitt beskriver Michaela Bodlander varför vi har valt att ha en transparent lön samt hur vi har genomfört revisionen med fullt ansvar på individen. 

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se