Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,13 - I Kristus får vi komme nær til

September 16, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 29
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,13 - I Kristus får vi komme nær til
Show Notes

Men nå, I Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ef 2,13

 

Det er så vesentlig dette verset, at vi trenger å bruke enda litt tid på det. 

 Nær! 

 Kan dette nærvær føles? Kan vi merke dette nærværet. Svaret er absolutt ja. Men ikke slik mange tenker det. 

 Gud er usynlig for oss. Han forholder seg til oss gjennom Ordet. Romerbrevet 10 er viktig å legge merke til her. Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? det vil si, for å hente Kristus ned. Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Dette er en annen måte å spør: Hvordan komme Gud, eller Kristus nær? 

 Svaret er: Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.