Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,13 Dere som før var langt borte

September 16, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 28
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,13 Dere som før var langt borte
Show Notes

Men nå, I Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ef 2,13

 

Å leve nær Gud, er en drøm for mange kristne? Hvordan erfares det? Og hvordan kommer en nær? Her gis det mange ulike svar. Vårt vers sier veldig tydelig hvordan det skjer. La oss se litt på det i tur og orden. I dag ser vi mest på dette uttrykket at deres om før var langt borte, er kommet nær til.