Misjon Sarepta Podcast

Ef 2,15 For han er vår fred

September 22, 2022 Ole Andreas Meling Season 2 Episode 31
Misjon Sarepta Podcast
Ef 2,15 For han er vår fred
Show Notes

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Ef 2,15

 

Gjennom hele de profetiske bøker, er dette en gjennomgangstone. Han som kommer, han kommer med fred. For å få et rett bilde av dette verset, kan det være nyttig å repetere noen av disse profetiene.